Vacatures

Vacature Onderhoudsmedewerker

woensdag 09 november 2022 10:32

Vacature Ambulant Begeleider

Geschreven door

Iedereen met psychische, sociaal-maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek heeft recht op gepaste huisvesting en goede ondersteuning.”

Stichting Zonnewende in Valkenburg en Kerkrade is een betrouwbare zorgaanbieder die bovenstaande samen met u wil waarmaken. Vanuit onze kernwaarden menselijk, huiselijk, betrouwbaar en persoonlijk, werken wij op een professionele wijze aan de gestelde doelen en wensen.

Onze organisatie is groeiende, wij zijn volop in beweging op het gebied van vitale medewerkers, scholing, expertise ontwikkeling en vooral het blijven ‘ontwikkelen van ons vakmanschap’. Om hier deze ontwikkeling verder vorm te geven zijn wij per direct op zoek naar een ambulant begeleider!


De functie in het kort:

Als ambulant begeleider breng je de hulpvraag van onze cliënten en hun (sociale) omgeving in kaart. Door middel van (huis)bezoeken krijg je zicht op de veranderwensen en ambities van de cliënt. Deze veranderwensen worden samen met de cliënt vastgelegd in het begeleidingsplan. De begeleiding kan ingezet worden als coaching/advies, aanleren van vaardigheden op zowel praktisch als sociaal- emotioneel gebied en kan gericht zijn op alle levensfacetten zoals wonen, school, werk en/of vrije tijd. De nadruk van onze begeleiding ligt vooral op de mogelijkheden van de cliënt. Doordat jij je bijdrage levert aan een veilige en vertrouwde leefomgeving, bevorder je de zelfredzaamheid en/of het psychosociaal welbevinden van de cliënten zodat zij hun doelen kunnen behalen.


Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bezoekt zelfstandig ambulante cliënten.

 • Je stelt samen met de cliënt het zorgplan op, evalueert deze periodiek en

  stelt bij daar waar nodig.

 • Vormgeven en onderhouden van het hulpverleningsnetwerk van de

  cliënt.

 • Je signaleert achteruitgangen/of terugval bij de cliënt en handelt

  hiernaar.

 • Ondersteuning van de cliënt bij gesprekken met instanties.

 • Je bewaakt de dag/weekstructuur van de cliënt.

 • Ondersteuning bieden bij het organiseren van de financiën.

 • Ondersteunen bij het vinden en onderhouden van een zinvolle dagbesteding, scholing en werk


Functie eisen:

 • HBO werk en denkniveau met een afgeronde opleiding richting Social Work, pedagogiek of vergelijkbaar

 • Minimaal 1-3 jaar werkervaring als ambulant begeleider of woonbegeleider.

 • Sterke communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit;

 • Een enthousiaste, inspirerende en verbindende persoonlijkheid.

 • Je bent in het bezit van een gelig rijbewijs.


Wat je krijgt:

 • De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk uit te voeren, binnen een groeiende organisatie.

 • Een prettige werksfeer, waarbinnen een groot beroep wordt gedaan op jouw eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid.

 • Veel vrijheid: je beheert in principe je eigen agenda en plant je afspraken zelf.

 • Reiskostenvergoeding en andere interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Soort dienstverband: bepaalde tijd voor 28-32uur per week.

 • Salaris volgens CAO sociaal werk schaal 8: (minimaal € 2836, = en

  maximaal € 4.040, =), genoemde salarissen zijn bruto per maand op basis

  van een 36-urige werkweek

 • CAO Sociaal Werk met vakantiegeld, eindejaarsuitkering én een

  Individueel Keuzebudget (IKB)


Rooster:

 • ma-vr


Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten

 • Budget voor professionele ontwikkeling

 • Flexibele werkuren

 • Kerstpakket

 • Pensioen

 • Reiskostenvergoeding

 • Telefoon en laptop

 • Werk vanuit huis

 • Fitness

 • Eigen arbeidsvoorwaarden vormgeven


Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Eindejaarsuitkering
 • Overuren uitbetaald
 • Vakantiegeld
 • Tegemoetkoming van €10 per maand aan zorgkosten


Meer informatie:

Mocht je vragen hebben over deze vacature, wil je vrijblijvend contact hierover of wil je direct solliciteren? Neem gerust contact op met John Orbons, staffunctionaris. Telefoon: 0620355985

Soort dienstverband: Parttime
Parttime uren: 28-32 per week
Salaris: €2.836,00 - €4.040,00 per maand

Rooster:

 • Flexibel werkrooster
 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten

 • Bedrijfsfitness

 • Budget voor professionele ontwikkeling

 • Dienstreizen vergoeding

 • Flexibele werkuren

 • Kerstpakket

 • Pensioen

 • Reiskostenvergoeding

 • Telefoonplan

 • Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Overuren uitbetaald
 • Vakantiegeld

Opleiding:

 • HBO
dinsdag 01 november 2022 13:16

Vacature Gedragswetenschapper

Geschreven door

De gedragswetenschapper coacht de hulpverleners als het gaat om complexe casuïstiek waarin probleemgedrag ter sprake is, belangrijke beslissingen in de gezinnen en biedt als het nodig is inhoudelijke werkbegeleiding (inzake beperkingen). Dit houdt in dat in elke casus wordt besproken en geëvalueerd welke lijnen zijn uitgezet en welke stappen in de komende periode ondernomen moeten worden voor zover het de opstelling, uitvoering en voortgang van de individuele plannen betreft.

Plaats in de organisatie

De gedragswetenschapper ressorteert hiërarchisch onder het managementteam. Met dien verstande dat de Gedragswetenschapper de werkzaamheden verricht onder hiërarchische, maar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. De gedragswetenschapper geeft functionele en inhoudelijke aanwijzingen aan uitvoerende medewerkers.
Er zijn korte lijnen met de managers en procesbegeleiders in de dagelijkse operatie en stemmen onderling zaken af.

Hoofdtaken en bevoegdheden in hoofdlijnen

 • Het leveren van een vakmatige en inhoudelijke inbreng in het op- en bijstellen van zorgplannen in casussen waar dit geïndiceerd of wenselijk is.
 • Het coördineren en integreren van alle bij de begeleiding en/of behandeling betrokken disciplines in (multidisciplinaire) teams (eventueel) als voorzitter.
 • Het evalueren van de voortgang van de uitvoering van de begeleiding en de voortgang van de client binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid. De gedragswetenschapper kan de evaluaties delegeren en afstemmen met procesbegeleiders.
 • Het signaleren van (dreigende) stagnaties in de behandeling/begeleiding en het plegen van interventies om stagnaties te voorkomen of op te lossen.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling/ begeleiding.
 • Het uitvoeren van audits op de cliënten dossiers om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen en acties voor verbetering kenbaar maken.
 • Het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, preventie, crisis-situaties, time-outs, beëindigingen van zorg- en of verblijf en thuisplaatsingen. Administratieve vragen of vragen over niet-gedragsmatige zaken of beperkingen horen hier niet bij en zijn verantwoordelijkheid van de hulpverlener zelf.
 • Het bevorderen van de deskundigheid door het bespreken van casuïstiek en het signaleren van noodzakelijk geachte deskundigheidsbevordering/ vakinhoudelijke ondersteuning.
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan. Het leveren van een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie, evaluatie en implementatie van nieuwe vastgestelde methodieken.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg(gen).

Functie-eisen, kwalificaties en competenties

 • Minimale opleiding op academisch werk- en denkniveau ((Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-) Pedagogiek).
 • Kennis van en inzicht in de processen van de hulpverlening.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van voor de sector relevante methodieken.
 • Sociale vaardigheden, waaronder overtuigingskracht, zijn vereist voor het functioneel leiding geven aan uitvoerend medewerkers en het onderhouden van contacten met cliënten, plaatsers en verwijzers.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor (het leiden van) teambesprekingen, therapeutische contacten, cliëntrapportages en het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid.
 • Oplettendheid, geduld en nauwgezet werken in gedragsobservaties en diagnostiek zijn vereist en benodigd voor het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod.
 • Inzage in vertrouwelijke informatie en kennis van toekomstige beleidslijnen vereist integriteit.

Wij bieden

 • De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk uit te voeren, binnen een groeiende organisatie.
 • Een prettige werksfeer, waarbinnen een groot beroep wordt gedaan op jouw eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid.
 • Veel vrijheid: je beheert in principe je eigen agenda en plant je afspraken zelf.
 • Reiskostenvergoeding en andere interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Thuiswerken

 • Ja

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd
Parttime uren: 24-36 per week

Salaris: €3.277,00 - €4.830,00 per maand

CAO Sociaal Werk met vakantiegeld, eindejaarsuitkering én een Individueel Keuzebudget (IKB)

Rooster:

 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Flexibele werkuren
 • Kerstpakket
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoon en laptop
 • Werk vanuit huis
 • Fitness
 • Eigen arbeidsvoorwaarden vormgeven

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Eindejaarsuitkering
 • Overuren uitbetaald
 • Vakantiegeld
 • Tegemoetkoming van €10 per maand aan zorgkosten

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Parttime uren: 36 per week

Salaris: €3.277,00 - €4.830,00 per maand

Rooster:

 • Dagdienst
 • Flexibel werkrooster
 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfitness
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Dienstreizen vergoeding
 • Flexibele werkuren
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • 13e maand
 • Vakantiegeld

Opleiding:

 • Master (Vereist)

Ervaring:

 • Gedragswetenschapper: 1 jaar (Vereist)

Taal:

 • Nederlands (Vereist)

 

dinsdag 01 november 2022 13:15

Vacature Woonbegeleider

Geschreven door

Beantwoord deze vragen voor jezelf: 

Heb jij een passie voor- en affiniteit met de zorg?

Zijn teamafspraken, missie en visie voor jou belangrijk?

Kun jij verantwoordelijkheid dragen?

Kun jij een complexe doelgroep handelen en sta jij je mannetje/vrouwtje?

Iedereen verdient volgens jou een kans in de maatschappij?

Herken jij je hierin? Dan zoeken wij jou en jij ons!

Binnen onze organisatie bieden wij ondersteuning aan bewoners met geestelijke gezondheidsproblemen en verslavingsproblematiek. Zowel jongeren als volwassenen kunnen bij ons terecht voor een veilige woonomgeving en ontvangen begeleiding daar waar dat nodig is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om een veilig thuis te hebben waar je je zelf mag zijn.

Als woonbegeleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding en ondersteuning van kwetsbare cliënten binnen de beschermde woonvoorzieningen van Stichting Zonnewende.

Je begeleidt en ondersteunt cliënten en draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gestructureerde leefomgeving.

Je signaleert ontwikkelingen binnen de leefgebieden in een vroeg stadium en communiceert dit naar het team.

Je voert afgestemde interventies uit en bent daarnaast in staat om ad hoc te handelen bij onvoorziene omstandigheden.

Je staat garant dat er in de primaire levensbehoeften voorzien wordt.

Je werkt conform vastgestelde doelen en je signaleert en overlegt met de procesbegeleider wanneer doelstellingen moeten worden bijgesteld. Je werkt zowel groepsgericht als individueel gericht. Je hebt oog voor groepsprocessen en bent bekwaam om gedrag bij te sturen.

Je werkt met én naast de procesbegeleider en voert samen taken uit met betrekking tot het praktisch begeleiden van cliënten in hun woon en leefomgeving. Het accent van de functie van woonbegeleider ligt bij het borgen van de dagstructuur binnen de woonvoorziening.

Je focus ligt op de uitvoering van de begeleiding zoals vastgelegd in het begeleidingsplan én de taken m.b.t. het verzorgen van een veilig en gangbaar woon- en leefklimaat.

Functie eisen: 

 • Je bent een sociaal en toegankelijk persoon.
 • Je hebt gevoel voor humor
 • Je hebt affiniteit met het werken met mensen met complexe problematieken
 • Je kunt zorg dragen voor huiselijkheid en gezelligheid
 • Je kunt werken in lijn van het begeleidingsplan en het organisatiebeleid.
 • Je kunt het overzicht behouden in de vaste dagtaken en deze organiseren/ structureren
 • Je kunt signaleren en rapporteren
 • Je kunt omgaan met complexe en crisissituaties waarin ad hoc gereageerd moet worden
 • Je voelt je verantwoordelijk voor goede en transparante zorg
 • Je bent flexibel
 • Je bent assertief
 • Je bent een echte teamplayer
 • Je hebt een relevante opleiding op MBO niveau
 • Je bent bereid om te werken in diensten in een 24/7 setting

Wat je verder van ons kunt verwachten?

 • Een leuke werkomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling en initiatieven met de beste collega’s en leuke cliënten
 • Ruimte voor jou autonome handelen binnen de gezamenlijke afspraken
 • Salaris: marktconform CAO Sociaal werk: minimaal € 2.348,- en maximaal € 3.361,-
 • Aansluiting bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering
 • Vitaliteitsuren
 • Mogelijkheden voor scholing en training
 • Een uitgebreid individueel keuzebudget (stel een deel van je arbeidsvoorwaarden samen)
 • Standaard reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer maandelijks bij je salaris

Soort dienstverband: Deeltijds, Tijdelijk
Contractduur 7 maanden
Parttime uren: 32 per week

Salaris: €2.348,00 - €3.361,00 per maand

Rooster:

 • Flexibel werkrooster

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Vakantiegeld

 

dinsdag 01 november 2022 13:07

Vacature HR-adviseur

Geschreven door

Iedereen met psychische, sociaal-maatschappelijke en/of psychiatrische problematiek heeft recht op gepaste huisvesting en goede ondersteuning.” 

Stichting Zonnewende in Valkenburg en Kerkrade is een betrouwbare zorgaanbieder die bovenstaande samen met u wil waarmaken. Vanuit onze kernwaarden menselijk, huiselijk, betrouwbaar en persoonlijk, werken wij op een professionele wijze aan de gestelde doelen en wensen.

Onze organisatie is groeiende, wij zijn volop in beweging op het gebied van vitale medewerkers, scholing, expertise ontwikkeling en vooral het blijven ‘ontwikkelen van ons vakmanschap’. Om hier de ‘juiste’ en ‘goede’ dingen in te doen voor onze medewerkers, zijn we op zoek naar een HR functionaris!

 

Functiebeschrijving

Allereerst ben jij hét aanspreekpunt voor de werknemers van stichting Zonnewende en draag je de verantwoordelijkheid voor de gehele personeelsadministratie en alle bijkomende administratieve processen.  Je interpreteert nieuwe regelgeving, volgt ontwikkelingen op het gebied van de CAO sociaal werk en personele regelingen en vertaalt deze naar de P&O administratie en - procedures. Je denkt pro actief mee over hoe wij processen kunnen optimaliseren en digitaal kunnen ondersteunen.

Ook geef jij uitvoering aan het proces werving en selectie, voert gesprekken met kandidaten en adviseert vanuit jouw expertise daar waar nodig.

Daarnaast speel je een actieve rol bij het ontwikkelen van het personeelsbeleid van de organisatie, dit doe je in samenspraak met het managementteam.

 

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Eerste aanspreekpunt werknemers:werknemers te woord staan met alle HR gerelateerde vragen zoals primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden, CAO, doorstroom en ontwikkelingsmogelijkheden, administratie vragen, ondersteunen en faciliteren van de introductie van nieuwe medewerkers. (Onboarding)
 • Personeelsadministratie:verantwoordelijk voor het uitvoeren, controleren en beheren van alle mutaties in het personeelsbestand en beheert personeelsdossiers; Hieronder valt o.a. opstellen van (arbeids-)overeenkomsten, verwerken en controleren van de mutaties, administratieve en organisatorische werkzaamheden op het gebied van verzuim, verlof, werving en selectie, aanstellingen en uitdiensttreding.
 • Salarisadministratie:Je zorgt voor de correcte aanlevering van alle mutatielijsten aan de salarisadministratie.
 • Rapportages:maakt rapportages van het personeelsbestand (in- en uitstroom, verzuim).
 • Recruitment:voert administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op het gebied van werving en selectie.
 • Ontwikkeling HR afdeling:levert een actieve bijdrage om HR gerelateerde procedures te verbeteren en verder te professionaliseren.

 

Functie eisen:

 • HBO werk en denkniveau met een afgeronde opleiding richting Human Resource Management of vergelijkbaar
 • Minimaal 1-3 jaar werkervaring als HR medewerker, HR specialist of junior HR adviseur;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit;
 • Een enthousiaste, inspirerende en verbindende persoonlijkheid.

 

Wat je krijgt:

 • De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk uit te voeren, binnen een groeiende organisatie.
 • Een prettige werksfeer, waarbinnen een groot beroep wordt gedaan op jouw eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid.
 • Veel vrijheid: je beheert in principe je eigen agenda en plant je afspraken zelf.
 • Reiskostenvergoeding en andere interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Thuiswerken: ja (deels)
 • Soort dienstverband: bepaalde tijd, contracturen in onderling overleg.
 • Salaris volgens CAO sociaal werk schaal 8: (minimaal € 2836, = en maximaal € 4.040, =), genoemde salarissen zijn bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek
 • CAO Sociaal Werk met vakantiegeld, eindejaarsuitkering én een Individueel Keuzebudget (IKB)

Rooster:

 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Flexibele werkuren
 • Kerstpakket
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoon en laptop
 • Werk vanuit huis
 • Fitness
 • Eigen arbeidsvoorwaarden vormgeven

 

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Eindejaarsuitkering
 • Overuren uitbetaald
 • Vakantiegeld
 • Tegemoetkoming van €10 per maand aan zorgkosten

 

Meer informatie:

Mocht je vragen hebben over deze vacature, of wil je vrijblijvend contact hierover? Neem gerust contact op met John Orbons, staffunctionaris. Telefoon: 0620355985 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ben jij een persoon met 2 rechterhanden, die bij voorkeur ervaring heeft met gebouwenbeheer/ onderhoudsmedewerker in een instelling? Dan zoeken we jou!

Logo Stichting Zonnewende

Huize Buitenlust

Broekhem 95,
6301 HE Valkenburg a/d Geul

Huize Horizon

Putstraat 25-27,
6471 GB Kerkrade

Huize Reginald

Daalhemerweg 38,
6301 BK Valkenburg a/d Geul
Logo Stichting Zonnewende Huize Buitenlust