Vacatures

Vacature Gedragswetenschapper

dinsdag 01 november 2022 13:16

Vacature Gedragswetenschapper

Geschreven door

De gedragswetenschapper coacht de hulpverleners als het gaat om complexe casuïstiek waarin probleemgedrag ter sprake is, belangrijke beslissingen in de gezinnen en biedt als het nodig is inhoudelijke werkbegeleiding (inzake beperkingen). Dit houdt in dat in elke casus wordt besproken en geëvalueerd welke lijnen zijn uitgezet en welke stappen in de komende periode ondernomen moeten worden voor zover het de opstelling, uitvoering en voortgang van de individuele plannen betreft.

Plaats in de organisatie

De gedragswetenschapper ressorteert hiërarchisch onder het managementteam. Met dien verstande dat de Gedragswetenschapper de werkzaamheden verricht onder hiërarchische, maar met een eigen professionele verantwoordelijkheid. De gedragswetenschapper geeft functionele en inhoudelijke aanwijzingen aan uitvoerende medewerkers.
Er zijn korte lijnen met de managers en procesbegeleiders in de dagelijkse operatie en stemmen onderling zaken af.

Hoofdtaken en bevoegdheden in hoofdlijnen

 • Het leveren van een vakmatige en inhoudelijke inbreng in het op- en bijstellen van zorgplannen in casussen waar dit geïndiceerd of wenselijk is.
 • Het coördineren en integreren van alle bij de begeleiding en/of behandeling betrokken disciplines in (multidisciplinaire) teams (eventueel) als voorzitter.
 • Het evalueren van de voortgang van de uitvoering van de begeleiding en de voortgang van de client binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid. De gedragswetenschapper kan de evaluaties delegeren en afstemmen met procesbegeleiders.
 • Het signaleren van (dreigende) stagnaties in de behandeling/begeleiding en het plegen van interventies om stagnaties te voorkomen of op te lossen.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling/ begeleiding.
 • Het uitvoeren van audits op de cliënten dossiers om de kwaliteit van de hulpverlening te waarborgen en acties voor verbetering kenbaar maken.
 • Het geven van consult en consultatie met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, preventie, crisis-situaties, time-outs, beëindigingen van zorg- en of verblijf en thuisplaatsingen. Administratieve vragen of vragen over niet-gedragsmatige zaken of beperkingen horen hier niet bij en zijn verantwoordelijkheid van de hulpverlener zelf.
 • Het bevorderen van de deskundigheid door het bespreken van casuïstiek en het signaleren van noodzakelijk geachte deskundigheidsbevordering/ vakinhoudelijke ondersteuning.
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan. Het leveren van een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie, evaluatie en implementatie van nieuwe vastgestelde methodieken.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.
 • Het gebruikelijk deelnemen aan werkoverleg(gen).

Functie-eisen, kwalificaties en competenties

 • Minimale opleiding op academisch werk- en denkniveau ((Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-) Pedagogiek).
 • Kennis van en inzicht in de processen van de hulpverlening.
 • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Kennis van en bevoegdheden op het gebied van diagnostiek.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis van voor de sector relevante methodieken.
 • Sociale vaardigheden, waaronder overtuigingskracht, zijn vereist voor het functioneel leiding geven aan uitvoerend medewerkers en het onderhouden van contacten met cliënten, plaatsers en verwijzers.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor (het leiden van) teambesprekingen, therapeutische contacten, cliëntrapportages en het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid.
 • Oplettendheid, geduld en nauwgezet werken in gedragsobservaties en diagnostiek zijn vereist en benodigd voor het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod.
 • Inzage in vertrouwelijke informatie en kennis van toekomstige beleidslijnen vereist integriteit.

Wij bieden

 • De mogelijkheid om leuk en veelzijdig werk uit te voeren, binnen een groeiende organisatie.
 • Een prettige werksfeer, waarbinnen een groot beroep wordt gedaan op jouw eigen professionaliteit, verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid.
 • Veel vrijheid: je beheert in principe je eigen agenda en plant je afspraken zelf.
 • Reiskostenvergoeding en andere interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Thuiswerken

 • Ja

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd
Parttime uren: 24-36 per week

Salaris: €3.277,00 - €4.830,00 per maand

CAO Sociaal Werk met vakantiegeld, eindejaarsuitkering én een Individueel Keuzebudget (IKB)

Rooster:

 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfeesten
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Flexibele werkuren
 • Kerstpakket
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoon en laptop
 • Werk vanuit huis
 • Fitness
 • Eigen arbeidsvoorwaarden vormgeven

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • Eindejaarsuitkering
 • Overuren uitbetaald
 • Vakantiegeld
 • Tegemoetkoming van €10 per maand aan zorgkosten

Soort dienstverband: Voltijds, Deeltijds, Vaste baan
Parttime uren: 36 per week

Salaris: €3.277,00 - €4.830,00 per maand

Rooster:

 • Dagdienst
 • Flexibel werkrooster
 • ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Bedrijfsfitness
 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Dienstreizen vergoeding
 • Flexibele werkuren
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

 • 13e maand
 • Vakantiegeld

Opleiding:

 • Master (Vereist)

Ervaring:

 • Gedragswetenschapper: 1 jaar (Vereist)

Taal:

 • Nederlands (Vereist)

 

Aanvullende informatie

 • Functie: Parttime
Logo Stichting Zonnewende

Huize Buitenlust

Broekhem 95,
6301 HE Valkenburg a/d Geul

Huize Horizon

Putstraat 25-27,
6471 GB Kerkrade

Huize Reginald

Daalhemerweg 38,
6301 BK Valkenburg a/d Geul
Logo Stichting Zonnewende Huize Buitenlust