beschermd wonen voor verslaafden
begeleid wonen in Maastricht

Het team van Stichting Zonnewende helpt je op weg

Boodschappen doen, samen eten koken en daarna nog even een film kijken op televisie. Voor veel mensen klinkt dit als een heel normale avond, maar als je aan het herstellen bent van een verslaving of wanneer je last hebt van psychoses, is zo’n avond helemaal niet vanzelfsprekend. Het team van Stichting Zonnewende helpt u graag om stap voor stap weer te wennen aan het gewone leven en/of stabiliteit en geborgenheid te creëren in onze beschermde woonvorm.
 

Neem contact op met ons

Historie

Stichting Zonnewende is in 1983 opgericht als antwoord op de groeiende vraag naar huisvesting voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Dat kan zijn omdat iemand een psychiatrische achtergrond heeft, kampt met verslavingsproblemen of een ongezonde thuissituatie heeft. Veelal komen mensen, die het simpelweg alleen niet redden, hiervoor in aanmerking.

Inmiddels zijn wij een erkrende zorgaanbieder op het gebied van beschermd wonen en beschut/begeleid wonen.

Missie & Visie

Onze missie:

Stichting Zonnewende is een zorgaanbieder in Zuid-Limburg, met drie locaties, die zich richt op beschermd wonen, begeleid wonen en beschut wonen. Wij bieden zorg aan mensen die vanwege psychische-, sociaal-maatschappelijke- en/of psychiatrische problematiek beschermde huisvesting, begeleiding en onderteuning nodig hebben.
Samen met onze cliënten stellen wij een gedegen en persoonlijk begeleidingsplan op waarbinnen de doelen van deze cliënt staan vermeld.
Samen gaan wij aan de slag om de doelen te bereiken. De wensen en doelen van de cliënt staat hierin centraal.

Onze visie:
Gelet op de landelijke en gemeentelijke wetgevingen, ontwikkelingen en tendensen verwacht stichting Zonnewende dat de vraag naar beschermd wonen en aanverwante diensten blijft bestaan. Zonnewende wilt binnen dit werkveld een solide, kwalitatieve en betrouwbare ketenpartner zijn voor gemeentes en andere zorgaanbieders. Bovenals is het beleid erop gericht kwaliteitszorg aan te bieden aan hulpvragens, die binnen de doelgroep vallen, waarbinnen de kernwaarden zoals onder andere menselijkheid, huiselijkheid en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.